LLISTAT D'ACTIVITATS PROFESSIONALS
  DIRECTOR
  TRADUCTOR
  AJUSTADOR
  ASSESSOR LING‹ÕSTIC
  T»C. DE SO
  T»C. DE MESCLES
  DIRECTOR MUSICAL
  AJUDANT DE DIRECCI”
  SUPERVISOR
  CAP DE PRODUCCI”
  AJUDANT DE PRODUCCI”