Equip
Disseny, programació i administració

Jaume Ramon

Col·laboradors

Bluepheasant
Cortexian05
LaVeu
Miguel Ángel

Agraïment especials

Als companys del DSI del Govern d'Andorra
Alex Bonet
Àlex de la Guia
Alicia Laorden
David Arnau
David Corsellas
David Roca
Francesc Voltas
Germán José
Iola Ledesma
Jaume Lleal
Marcel Navarro
Miquel Strubell
Montse Miralles
Ricard Soler

El Doblatge utilitza tecnologia Bootstrap sota el framework VODI adaptat a llenguatge PHP