ANALITZADOR DE REPARTIMENTS


Sortida:La finalitat d'aquesta utilitat és la de poder realitzar una recerca d'un llistat de diferents actors originals d'una pel·lícula i on se'ns retornarà el llistat d'actors de doblatge que han doblat algun cop a l'actor, ordenats per la frequència.